Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Πολιτικοί μηχανικοί (ΑΠΘ) αναλαμβάνουν την ρύθμιση αυθαιρέτων με περαίωση όλης της διαδικασίας.

Τσονίδης Ορέστης : Τηλέφωνο επικοινωνίας :6937468570
Τσιώνος Κωνσταντινος : Τηλέφωνο επικοινωνίας :6946684616


Δώστε νομική υπόσταση στο ακίνητό σας και απαλλαχθείτε απο πρόστιμα αυθαιρέτων καθώς αποκτήστε τη δυνατότητα μεταβίβασης, γονικής παροχής, ενοικιάσης ακινήτου κτλ.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

-υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης, ύψους
-αλλαγή χρήσης
-διεκπεραίωση τεχνικού φακέλου

Αναλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις με ειλικρίνεια,επαγγελματισμό,σεβασμό στον πελάτη και στις χαμηλότερες τιμές τις αγοράς.

Ένα ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή χρήση, ακόμη και αν αυτό το γεγονός δεν έχει γίνει γνωστό από την πολιτεία μέσω μίας καταγγελίας, είναι κατ' ουσίαν ανύπαρκτη. Ο ιδιοκτήτης πέρα από την προσωρινή χρήση δεν έχει κανένα άλλο εμπράγματο δικαίωμα πάνω στην ιδιοκτησία του.
Δεν μπορεί να την μεταβιβάσει, να την δωρίσει στα παιδιά του, να την καταθέσει ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρει δάνειο. Αν γίνει συμβολαιογραφική πράξη τότε υπάρχει κίνδυνος αυτή να ακυρωθεί και να επιβληθούν κυρώσεις τόσο στο συμβολαιογράφο όσο και στο μηχανικό που συντάσσει το σχέδια.
Οι πράξεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια με το σκεπτικό ότι δεν δηλώνεται το αυθαίρετο τμήμα, θα δυσκολευτούν ακόμη περισσότερο με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που ήδη απαιτούνται και δείχνουν την πραγματική εικόνα του κτιρίου. Στο νέο διάταγμα θα απαιτείται βεβαίωσης μηχανικού για την οποιαδήποτε δικαιοπραξία σε κάθε ακίνητο, πράγμα που καταργεί οριστικά την παραπάνω τακτική και καθιστά πλέον αδύνατη την μεταβίβαση αυθαιρέτου.
Το ακίνητο δεν μπορεί να συντηρηθεί με νόμιμο τρόπο (Άδεια επισκευών, Εργασίες μικρής κλίμακας κ.τ.λ.), ούτε να αποκτήσει βασικές λειτουργίες όπως π.χ. η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.
Ακόμη και αν δεν έχει υποστεί καταγγελία, ο ιδιοκτήτης είναι υπό συνεχή "ομηρεία" από κάθε κακόβουλο γείτονα, κάτοικο ή υπηρεσία που είτε θεωρεί ότι ζημιώνεται από την ύπαρξη του αυθαιρέτου, είτε επιδιώκει να βλάψει τον ιδιοκτήτη, για οποιαδήποτε λόγο και αφορμή.
Αν υποστεί καταγγελία και έχει πρόσφατο αυθαίρετο, το πρόστιμο είναι δυσβάσταχτο και η κατεδάφιση είναι πιθανόν αναπόφευκτη.
Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος που δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με το κόστος που θα απαιτηθεί για την "τακτοποίηση" ή "νομιμοποίηση" που προγραμματίζεται.
Με την Τακτοποίηση αυθαιρέτου το προηγούμενο καθεστώς εκκρεμότητας θα αλλάξει ριζικά. Το ακίνητο θα καταγραφεί πλέον, θα πιστοποιηθεί επίσημα στα αρχεία της πολιτείας (για τα επόμενα 20 ή 40 χρόνια), και ο ιδιοκτήτης του θα έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανόνες της αστικής ιδιοκτησίας.

Εάν κατέχετε λοιπόν σήμερα ακίνητο που έχει ανεγερθεί πριν από την 28 / 4 / 2010, χωρίς οικοδομική άδεια, είτε καθ' υπέρβαση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερα αν αυτό έχει αυξημένη αντικειμενική αξία, σας δίδεται μία μοναδική ευκαιρία να το τακτοποιήσετε, αρχικά για τα επόμενα 30 χρόνια.
Η τακτοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρέτων δεν είναι απλή διοικητική διαδικασία, όπως η λεγόμενη τακτοποίηση ημιυπαίθριων, και μπορεί να απαιτήσει τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου σας. 
Για τον λόγο αυτό στη φάση της σύνταξης του φακέλου τεκμηρίωσης του ακινήτου, η συνεργασία σας με πολιτικούς μηχανικούς κρίνεται εξαιρετικά σημαντική.